AdZM Vlore/ RAPA Vlore

AdZM Vlore/ RAPA Vlore

328

Administrata e Zonave te Mbrojtura Vlore u krijua sipas Vendimit Nr.102, datë 4.2.2015 "PËR KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË KOMBËTARE TË ZONAVE TË MBROJTURADHE TË ADMINISTRATAVE RAJONALE TË ZONAVE TË MBROJTURA" i ndryshuar. Kjo administrate ka ne juridiksionin e saj 6 Zona te Mbrojtura dhe 89 Monumente Natyre. Zonat e mbrojtura jane:
Parku Kombetar Detar "Karaburun-Sazan"
Parku Kombetar "Llogara"
Parku Kombetar "Butrint"
Rezervati Natyror i Menaxhuar "Karaburun"
Rezervati Natyror i Menaxhuar "Rrezome"
Pizazh i Mbrojtur "Vjose- Narte"

Medlem siden februar 2017