Vies Braves

Vies Braves

547

[CAT] Les Vies Braves son una xarxa pública d’itineraris marins i d’aigües obertes destinada a la pràctica d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques.
Aquests itineraris estan senyalitzats i abalisats i permeten que tothom pugui gaudir de les “aigües obertes” de forma segura.
-------------------------------------------
[ESP] Las Vías Bravas son una red pública de itinerarios marinos y de aguas abiertas destinada a la práctica de actividades deportivas, lúdicas y pedagógicas.
Estos itinerarios están señalizados y balizados y permiten que todos puedan disfrutar de las "aguas abiertas" de forma segura.
----------------------------------------
[EN] Vies Braves is an open water public network of marine itineraries designed for sports, leisure and teaching activities.
Signs and buoys provide a safe way of enjoying open waters and exploring the shoreline from the sea.
---------------------------------------------------
[FR] Les Vies Braves est un réseau public d’itinéraires marins et en eau libre destinées à la pratique d’activités sportives, ludiques et pédagogiques.
Ces itinéraires sont signalisés et balisés et permettent à tout le monde de profiter des « eaux libres » en toute sécurité.

Medlem siden maj 2014

Premium Medlem