Download

Afstand

2,95 km

Positiv højdeforskel

319 m

Sværhedsgrad

Meget svær

Negativ højdeforskel

562 m

Max Højde

2.628 m

Trailrank

25

Min Højde

2.058 m

Rutetype

Ensrettet
  • Foto af Canal del 4 Arcalís - freeirde
  • Foto af Canal del 4 Arcalís - freeirde
  • Foto af Canal del 4 Arcalís - freeirde
  • Foto af Canal del 4 Arcalís - freeirde

Koordinater

219

Uploadet

21. januar 2014

Optaget

januar 2014

Opret rutelister

Organiser dine favoritruter i lister, og del dem med dine venner.

Køb Wikiloc Premium Opgrader for at fjerne reklamer
Opret rutelister Opret rutelister
Vær den første til at klappe
Del
-
-
2.628 m
2.058 m
2,95 km

Vist 1336 gange, downloadet 9 gange

tæt på El Serrat, Parròquia d'Ordino (Andorra)

CA:
El descens de la canal del 4 Arcalís és un recorregut fàcil ubicat a l’estació d’Arcalís.

Punt de sortida: A la base de l'estació d'Ordino Arcalís a 1920 m, en cas que l'estació estigui oberta. Si no, deixarem el vehicle per sobre del restaurant Els Planells per guanyar desnivell, començant cap als 2060 m. Si el fem a l’hivern, podem fer servir els remuntadors per accedir-hi i estalviar-nos metres d'ascens, pujant amb el TCF de l'Abarsetar o amb el telesquí del mateix nom. Si hi anem fora de temporada, podem començar afoquejardes de la cota 2060 m just per sobre del restaurant Els Planells. En ambdós casos l'accés el començarem des del mateix punt, on ja visualitzarem la canal que baixarem. Haurem de pujar fins al coll que queda per sota del pic d’Arcalís a 2540 m. En aquest punt, remuntarem la carena del pic d’Arcalís fins la cota 2630 m aproximadament, on ja anirem a buscar l'entrada de la canal. Ens trobarem amb dues entrades per dues canals: una és la descrita, la més ampla, i l'altra és un corredor força estret i directe que no sempre té sortida; o sigui que ens assegurarem que la canal que baixarem és la segona que ens trobem. Aconsellem visualitzar bé durant l'ascens les dues canals i fer-ne fotografies per tenir clar quina és quina.

Descens: És una canal molt estètica per la seva forma serpentejant de quatre, d'aquí li ve el nom. El pendent de l’inici és d’uns 45°, i això el converteix en un tram tècnic d’uns 50 m. Després la canal ens porta cap a l'esquerra per enllaçar la segona part, 50 m més que mantenen aquest pendent, amb l’aparició d’obstacles que podem sortejar o saltar fàcilment. La resta del trajecte fins al vehicle el farem per la pista que ens porta a la base. De fàcil accés i bon descens, és una canal clàssica de l'estació, tot i que és poc freqüentada.

Zona d’aparcament: (42°37'55.28"N i 1°29'59.89"E).
Desnivell baixada: 35-45°

EN:
The descent of the Gulley del 4 Arcalís is an easy route in Arcalís ski resort.

Start point: At the base of the Ordino Arcalís resort at 1,920 m, if the resort is open. Otherwise, we will leave the vehicle above the els Planells restaurant to climb up from 2,060 m. If we do it in the winter, we can use the ski lifts to get there and save a few metres climb, taking the Abarsetar cable car or using the ski lift of the same name. If we are out of season, we can start to climb from 2,060 m just above the els Planells restaurant. In either case, we will start the access from the same point, where we can see the gulley we will go down. We will have to climb to the mountain pass under the Pic d'Arcalís at 2,540 m. At this point, we will climb up the side of the Arcalís peak until approximately 2,630 m, where we will look for the entrance to the gulley. We will find two entrances through two gulleys, one is that described, wider and more obvious, and the other is a very narrow and direct corridor that does not always have an exit, so we must make sure that the gulley we descend is the second we come to. We advise taking care to watch the two gulleys during the ascent and to take photographs to be sure which is which.

Descent: This is a very beautiful gulley with its twisting shape of a four, which is why it is given this name. With initial gradient of 45° it has a technical section of about 50 m, and the gulley takes us to the left to link up with the second part, another 50 m that maintains the gradient and obstacles appear that we can get round or jump over easily. The rest to the vehicle will be along the track that takes us to the base. Easy access and a good descent in a classical resort gulley though not much used.

Parking area: (42°37'55.28"N and 1°29'59.89"E).
Drop: 35-45°

ES:
El descenso del canal del 4 Arcalís es un recorrido fácil ubicado en la estación de Arcalís.

Punto de salida: En la base de la estación de Ordino Arcalís, a 1920 m, en el caso de que la estación esté abierta. Si no, dejaremos el vehículo más arriba del restaurante Els Planells para ganar desnivel, empezando hacia los 2026 m. Si lo recorremos en invierno, podemos usar los remontes y ahorrarnos, así, metros de ascenso subiendo con el TFC del Abarsetar, o con el telesquí del mismo nombre. Si estamos fuera de temporada, podemos empezar afoqueardesde la cota 2060 m justo por encima del restaurante Els Planells. En ambos casos el acceso lo iniciaremos desde el mismo punto, donde ya visualizaremos el canal que bajaremos. Deberemos subir hasta el collado que queda por debajo del pico de Arcalís, a 2540 m. En este punto remontaremos la cresta del pico de Arcalís hasta la cota 2630 m aproximadamente, y allí ya iremos a buscar la entrada del canal. Encontraremos dos entradas para dos canales: una es la que hemos descrito, la más ancha, y la otra es un corredor bastante estrecho y directo que no siempre tiene salida; o sea que nos aseguraremos de que el canal que bajamos es el segundo que hemos encontrado. Aconsejamos visualizar bien durante el ascenso los dos canales y tomar fotos para tener claro cuál es cada uno.

Descenso: Es un canal muy estético por su forma serpenteante de cuatro, de donde le viene el nombre. La pendiente del inicio es de unos 45°, lo que la convierte en un tramo técnico de unos 50 m. Después el canal nos conduce hacia la izquierda para enlazar con la segunda parte, 50 m más que mantienen esta pendiente, con la aparición de obstáculos que podemos sortear o saltar fácilmente. El resto del trayecto hasta el vehículo lo llevaremos a cabo por la pista que nos lleva a la base. De fácil acceso y buen descenso es un canal clásico de la estación, a pesar de que es poco frecuentado.

Zona de aparcamiento: (42°37'55.28"N y 1°29'59.89"E).
Desnivel bajada: 35-45°

FR:
La descente du couloir du 4 Arcalís est un parcours facile situé dans la station d’Arcalis.

Point de départ : À la base de la station d'Ordino Arcalís à 1920 m, si la station est ouverte ; sinon, garer son véhicule au-dessus du restaurant Els Planells pour s’économiser du dénivelé en commençant au-dessus de 2060 m. L’hiver, il est possible de profiter des remontées mécaniques pour y accéder et s’économiser ainsi plusieurs mètres de montée, en empruntant le TCF de l’Abarsetar ou le téléski du même nom. Hors saison, on peut commencer avec les peaux de phoque depuis la cote 2060 m juste au-dessus du restaurant Els Planells. Dans les deux cas, l’accès est situé au même point, là où on aperçoit le couloir à descendre. Il faudra monter jusqu’au col situé sous le pic d’Arcalís, à 2540 m. À ce point, remonter l’arête du pic d’Arcalís jusqu’à la cote 2630 m environ, où on ira chercher l’entrée du couloir. Il y a deux entrées de deux couloirs. Le couloir décrit est plus large et plus évident, l'autre est un corridor plutôt étroit et direct qui n'a pas toujours de sortie, aussi faudra-t-il s'assurer que le couloir à descendre est le deuxième couloir. Il est conseillé de bien observer les deux couloirs pendant la montée et de prendre des photos pour être sûr de descendre par le bon couloir.

Descente : C’est un couloir très esthétique de par sa forme qui serpente en forme de 4, d’où son nom. Avec une pente initiale d’environ 45º, c’est un tronçon technique sur environ 50 m, ensuite le couloir mène à gauche vers la deuxième partie, encore 50 m également inclinés, puis viennent des obstacles facile à esquiver ou à sauter. Le reste, jusqu’au véhicule, se fera par la piste qui mène à la base. C’est un couloir facile d’accès, un classique de la station, bien que peu fréquenté.

Zone de stationnement : (42°37'55.28"N et 1°29'59.89"E).
Dénivelé descente : 35-45°

PT:
A descida da Escarpa del 4 Arcalís é um percurso fácil que se encontra na estação de esqui de Arcalis.

Ponto de partida: Parte-se da base da estação de esqui de Ordino Arcalís, a 1920 m, caso a estação esteja a funcionar; se não está, deixa-se o veículo por cima do Restaurante Els Planells para ganhar desnível e começar o percurso a partir dos 2060 m. Na época de inverno, pode-se aproveitar os meios mecânicos de elevação para evitar muitos metros de subidas, utilizando a telecadeira TCF de Abarsetar ou o telesqui que tem o mesmo nome. Fora da época de inverno, pode-se começar a caminhar com os esquis a partir da cota 2060 m, que se encontra exatamente acima do Restaurante Els Planells. Em ambos os casos, o percurso inicia-se a partir do mesmo ponto, de onde já se pode avistar a escarpa que se irá descer. É preciso subir até à garganta que se encontra abaixo do Pico de Arcalís, a 2540 m. Neste ponto, sobe-se a linha divisória entre as duas vertentes do Pico de Arcalís até à cota 2630 m, aproximadamente, onde já se começa a procurar a entrada da escarpa. Encontram-se duas entradas para duas escarpas: uma é mais ampla e evidente e, a outra, é um corredor muito estreito e direto que nem sempre tem saída. Assim sendo, é preciso assegurar-se de que a escarpa a descer é a segunda que se irá encontrar. Recomenda-se visualizar pormenorizadamente as duas escarpas durante a subida e tirar fotografias para saber qual é qual.

Descida: É uma escarpa muito estética pela sua forma serpenteante de quatro, e daí o seu nome. Com uma inclinação inicial de uns 45°, trata-se de um percurso técnico de, aproximadamente, 50 m. Em seguida, a escarpa conduz para a esquerda para enlaçar com a segunda parte, de 50 m, que tem a mesma inclinação e obstáculos que podem ser superados ou saltados com facilidade. O resto de percurso até ao veículo realiza-se pela pista que conduz até à base da estação de esqui. De fácil acesso, é uma boa descida por uma escarpa clássica da estação de esqui, embora ainda seja pouco frequentada.

Zona de estacionamento: (42°37'55.28"N e 1°29'59.89"E).
Desnível de descida : 35-45°

RU:
Спуск по кулуару 4 Аркалис это легкий спуск на территории лыжной станции Аркалис.

Точка отправления: На базе станции Ордино-Аркалис (1920 м), в случае если станция открыта; если же она закрыта, то мы оставим автомобиль над рестораном Planells, чтобы набрать высоту и начать спуск с отметки 2060 м. В зимнее время можно воспользоваться подъемником Абарсетар (TCF или telesquí de l'Abarsetar), чтобы добраться наверх и сократить восхождение пешком. В несезон можно начать восхождение, надев камусы, с высоты 2060 м прямо над рестораном Planells. В обоих случаях подход начинается с одной и той же точки, из которой уже будет виден кулуар, по которому мы хотим спуститься. Поднимемся на перевал, который находится выше пика Аркалис на высоте 2540 м. От этой точки поднимемся по ребру пика Аркалис приблизительно до высоты 2630 м и оттуда начнем искать вход в кулуар. Мы обнаружим два входа в два кулуара: первый, описанный выше, широкий и легко различимый, а второй очень узкий и прямой, из которого не везде есть выход. Нам нужен второй кулуар именно по нему мы собираемся спуститься. Рекомендуется хорошо осмотреть оба кулуара во время подъема и сделать фотографии, чтобы было ясно, где какой кулуар.

Спуск: Это очень красивый кулуар, петляющий серпантином в форме цифры «4», отсюда его название. В начале кулуара уклон составляет 45º, и первые 50 м сложны технически, а затем кулуар уходит вправо, и начинается вторая часть ещё 50 м, где уклон остается прежним, но появляются некоторые препятствия, которые мы легко сможем преодолеть прыжком или объехать. Остаток пути до автомобиля пройдем по трассе, которая выведет нас к станции. Простой подход и хороший спуск по классическому кулуару, несмотря на небольшую популярность.

Зона парковки: (42°37'55.28"N и 1°29'59.89"E).
Высота спуска: 35-45°

Kommentarer

    Du kan eller denne rute