-
-
2.565 m
1.865 m
0
1,9
3,8
7,67 km

Vist 2407 gange, downloadet 3 gange

tæt på Arinsal, Parròquia de la Massana (Andorra)

CA:
L’itinerari de l’Alt de la Capa i pic de Setúria és un recorregut fàcil ubicat a la Parròquia de la Massana.

Punt de sortida: La més còmoda i millor opció és des del telecabina de la Massana. Es tracta d’una proposta de dos itineraris curts en un mateix dia amb dos ascensos.El primerés l'accés al pic Alt de la Capa que ja ha estat descrit en l'itinerari del mateix nom, però aquest cop fem el descens pel vessant SO. Pujarem al pic des de la sortida del telefèric que connecta Pal amb Arinsal. I el segon ascens comença al final del descens de la Capa que ens deixa a la carretera del port de Cabús. Des d'aquí,foquejaremtota la carretera fins al mateix port de Cabús a 2306 m durant 1 h.Per fer el segondescens del dia, accedirem al pic de Setúria des del port de Cabús i remuntarem pel llom del mateix pic en direcció sud uns 35 min. Una vegada al pic de 2522 m, farem el descens pel vessant est, que en deixarà a les Bordes de Setúria. Només ens quedarà remuntar uns metres per accedir al TCF de Setúria (Sector Pal de l’estació de Vallnord).

Descens: L’Alt de la Capa vessant SOés un descens fàcil que es porta a terme per una pala amplíssima de moderat pendent constant de 35°/40° que pot presentar tot tipus de neu a causa de la seva orientació sud. No és aconsellable fer-lo en dies posteriors a acumulacions de neu nova per l'alt risc d'allau.El pic de Setúria vessant Estés un descens llarg fins a les Bordes de Setúria. Només en els primers 100 m trobarem un pendent fort amb alguns obstacles de roca que ens permetran jugar fent algun salt; tot seguit el descens per la vall és força pla fins al final. Una bona alternativa quan som al cim de Setúria i encara tenim forces és seguir crestejant en direcció sud fins al pic de la Bassera a 2686 m, guanyant força més desnivell i millor orientació ja que és NE. El descens ens portarà a la mateixa vall i al mateix punt final, però haurem de comptar amb 1 h. més.

Zona d’aparcament: (42°32'50.34"N i 1°30'49.73"E).
Desnivell baixada: 35-45°

EN:
The route of the Alt de la Capa and Setúria peak is an easy route located in the parish of la Massana.

Start point: The most comfortable and the best option is to take the cable car from La Massana. This proposal is one of two short routes on the same day with two ascents.The firstis the access to the Alt de la Capa peak already described in the route with the same name, but this time we will descend down the south-western side. We will climb the peak from the cable car connecting Pal with Arinsal. The second ascent begins at the end of the descent from la Capa, which leaves us at the road to the Port de Cabús mountain pass. From here we will climb the whole road to the Cabús pass at 2,306 m, taking one hour.To do the 2nddescent in the day, we will go to Setúria peak from Cabús mountain pass and climb the ridge of the same peak southwards for around 35 minutes. Once at the peak at 2,522 m we will descend the eastern side to les Bordes de Setúria. All that remains is to go back up a few metres to get the Setúria cable car (Pal sector in the Vallnord ski resort).

Descent: The Alt de la Capa south-western sideis an easy descent down a very wide face with a moderate gradient of 35°-40° that can present all types of snow thanks to its southern orientation. It is not advisable to do this on days following heavy snowfalls due to the risk of avalanches.The Setúria peak, eastern side, is a long descent to les Bordes de Setúria; only in the first 100 m do we find a strong gradient with some rock obstacles allowing us to do some jumps, and then the descent of the valley is very flat until the end. A good alternative when we are at Setúria and if we still feel strong enough is to carry on along the ridge southwards to Pic de la Bassera at 2,686 m, gaining much more height and a better orientation as this faces NE. The descent will lead as to the same valley and the same finishing point, but we will need an extra hour.

Parking area: (42°32'50.34"N and 1°30'49.73"E).
Drop: 35-45°

ES:
El itinerario del Alt de la Capa y el pico de Setúria es un recorrido fácil ubicado en la parroquia de la Massana.

Punto de salida: La mejor opción, y la más cómoda, es desde el telecabina de la Massana. Se trata de una propuesta de dos itinerarios cortos en un mismo día con dos ascensos.El primeroes el acceso al pico Alto de la Capa que ya se ha descrito en el itinerario del mismo nombre, pero esta vez haremos el descenso por la ladera SO. Subiremos al pico desde la salida del teleférico que conecta Pal con Arinsal. Y el segundo ascenso empieza al final del descenso de la Capa que nos deja en la carretera del puerto de Cabús. Desde aquí,foquearemostoda la carretera hasta el mismo puerto de Cabús, a 2306 m durante 1 h.Para realizar el 2.ºdescenso del día, accederemos al pico de Setúria desde el puerto de Cabús y remontaremos por el lomo del pico en dirección sur unos 35 min. Desde la cima de 2522 m, descenderemos por la ladera este que nos dejará en Bordes de Setúria. Solo nos quedará remontar unos metros para acceder al TCF de Setúria (Sector Pal de la estación de Vallnord).

Descenso: Alt de la Capa ladera SO es un descenso fácil que se lleva a cabo por una pala anchísima de pendiente moderada y constante de 35°/40° que puede presentar todo tipo de nieve a causa de su orientación sur. No es aconsejable hacerlo en los días posteriores a acumulaciones de nieve nueva por el alto riesgo de aludes.El pico de Setúria ladera estees un descenso largo hasta Bordes de Setúria. Solo en los primeros 100 m encontraremos una fuerte pendiente con algunos obstáculos de roca que nos permitirán jugar haciendo algún salto; después el descenso por el valle es bastante llano hasta el final. Una buena alternativa cuando estamos en la cima de Setúria y si aún hay fuerzas es seguircresteandoen dirección sur hasta el pico de la Bassera, a 2686 m, ganando bastante más desnivel y mejor orientación, puesto que es NE. El descenso nos llevará al mismo valle y al mismo punto final pero tendremos que contar con 1 h más.

Zona de aparcamiento: (42°32'50.34"N y 1°30'49.73"E).
Desnivel bajada: 35-45°

FR:
Le circuit de l’Alt de la Capa et du Pic de Setúria est un parcours facile situé dans la paroisse de la Massana.

Point de départ : La meilleure option, la plus simple, consiste à prendre la télécabine de la Massana. Cette proposition comprend deux circuits courts à faire dans la même journée, avec deux montées. Le premierpermet d’accéder au Pic Alt de la Capa, déjà décrit dans le circuit du même nom, mais la descente se fera ici par le versant SO. On grimpera jusqu’au pic depuis le départ du téléphérique qui relie Pal et Arinsal. La deuxième montée commence à la fin de la descente de la Capa, qui nous laisse sur la route du Port de Cabus. De là, on montera à peau de phoque toute la route jusqu’au col de Cabús, à 2306 m (1h). Pour faire la 2e descente du jour, on accédera au pic de Setúria depuis le col de Cabús et on remontera par le versant du même pic en direction sud pendant environ 35 min. Une fois au pic de 2522 m, descendre par le versant Est jusqu’au Bordes de Setúria. Il ne restera plus qu’à remonter quelques mètres pour accéder au TCF de Setúria (secteur Pal de la station de Vallnord).

Descente : L’Alt de la Capa versant SOest une descente facile qui se fait par une pente très large modérément inclinée (constante de 35º/40º) qui peut présenter tout type de neige à cause de son orientation Sud. Il est déconseillé de la faire après une accumulation récente de neige neuve à cause du risque élevé d’avalanches.Le Pic de Setúria versant Estforme une longue descente jusqu’auxbordesde Setúria. Sur les 100 premiers mètres seulement on trouvera une forte pente avec quelques rochers qui permettent de se faire plaisir et d’effectuer quelques sauts ; le reste de la descente par la vallée est plutôt plat jusqu’au bout. Une bonne alternative une fois au sommet de Setúria, pour qui n’est pas à bout de force, consiste à suivre la crête en direction Sud jusqu’au Pic de la Bassera à 2686 m. Le dénivelé se fait plus important et l’orientation meilleure (NE). La descente mène dans la même vallée, au même point final, mais il faudra compter 1h supplémentaire.

Zone de stationnement : (42°32'50.34"N et 1°30'49.73"E)
Dénivelé descente : 35-45°

PT:
O Percurso do Alto de la Capa e Pico de Setúria é um percurso fácil, localizado na região administrativa de La Massana.

Ponto de partida: A mais confortável e melhor opção é iniciar o percurso a partir do telecabine de La Massana. Trata-se de uma proposta de dois percursos curtos num mesmo dia com duas subidas.A primeira é a subidaao Pico Alto de la Capa que já foi descrita no percurso que tem o mesmo nome, mas, nesta variante, a descida realiza-se pela vertente SO. Sobe-se até ao pico desde a saída do teleférico que liga Pal a Arinsal.A segunda subidainicia-se no final da descida de La Capa que conduz à estrada de Port de Cabús. A partir daí, caminha-se com os esquis por toda a estrada até ao Port de Cabús (passagem de montanha) a 2306 m, durante 1 h.Para fazer a segunda descidado dia, acede-se ao Pico de Setúria a partir do Port de Cabús, e sobe-se pelo dorso do mesmo pico em direção ao sul, durante uns 35 minutos. Chegados no pico de 2522 m, a descida realiza-se pela vertente leste que conduz até às Bordes de Setúria (casas rústicas típicas andorranas). Para finalizar, sobe-se uns metros para aceder à telecadeira TCF de Setúria (Setor Pal da estação de esqui de Vallnord).

Descida: Alto de la Capa, Vertente SO, é uma descida fácil que se realiza por um terraço amplíssimo com moderada inclinação constante de 35/40° e que pode apresentar qualquer tipo de neve devido à sua orientação para o sul. Não é aconselhável realizar a descida em dias posteriores a acúmulos de neve nova pelo alto risco de avalanche.O Pico de Setúria, Vertente Leste, é uma descida longa até às Bordes de Setúria (casas rústicas típicas andorranas). Somente nos primeiros 100 m é que existe uma forte inclinação com alguns obstáculos de rochas que permitem aoriderjogar a fazer saltos; depois, a descida pelo vale é muito plana até ao final. Uma boa alternativa, após chegar ao cimo do Pico de Setúria, para quem ainda tiver força, é continuar pela crista em direção ao sul até ao Pico de la Bassera, a 2686 m, e obter assim muito mais desnível e uma melhor orientação, já que se estará voltado para o NE. A descida conduz ao mesmo vale e ao mesmo ponto final, mas é preciso dispor de mais 1 hora.

Zona de estacionamento: (42°32'50.34"N e 1°30'49.73"E).
Desnível de descida: 35-45°

RU:
Маршрут по Алт-де-ла-Капа и пику Сетурия это легкий маршрут в области Ла-Массана.

Точка отправления: Самый удобный и хороший вариант начать маршрут от подъемника Ла-Массаны. Предлагается пройти два коротких маршрута с двумя восхождениями за один день.Первыйпредполагаетвосхождение на пик Алт-де-ла-Капа, которое описано в соответствующем маршруте, однако на этот раз мы осуществим спуск по юго-западному склону. Поднимемся на пик от выхода с канатной дороги, которая соединяет Пал (Pal) и Аринсал (Arinsal). Второй подъем начинается с конца спуска с Капы, который доходит до шоссе Порт-де-Кабус (Port de Cabus). Оттуда, надев камусы, пройдем все шоссе до самого перевала Порт-де-Кабус на высоте 2306 м. Путь займет 1 час.Второй спускв тот же день можно проделать, если добраться до пика Сетурия от перевала Порт-де-Кабус и подняться по гребню этого пика на юг в течение 35 минут. Добравшись до пика на высоте 2522 м, мы совершим спуск по восточному склону и окажемся у борд Сетурия (Bordes de Setúria). Нам останется подняться несколько метров до подъемника TCF Сетурии (Сектор Пал станции Вальнорда).

Спуск: Юго-западный склон Алт-де-ла-Капаэто легкий спуск по очень широкому полю с постоянным умеренным уклоном 35/40º, на котором состояние снега бывает самым разным из-за ориентации на юг. Не рекомендуется спускаться после снегопада в связи с высокой опасностью схода лавин.Восточный склон пика Сетурияэто длинный спуск, идущий до борд Сетурия, и только на первых 100 метрах имеется значительный уклон и некоторые препятствия, которые позволяют нам позабавиться прыжками, а затем, в долине, спуск становится пологим и остается таким до самого конца. Есть другой хороший вариант: находясь на вершине Сетурии, пока у нас много сил, продолжить движение по гребню на юг до пика Бассера (2686 м), чтобы набрать высоту и спускаться по более удобному северо-восточному склону. Спуск заканчивается в той же долине и в той же точке, однако на этот маршрут потребуется на 1 час больше.

Зона парковки: (42°32'50.34"N и 1°30'49.73"E).
Высота спуска: 35-45°

Kommentarer

    Du kan eller denne rute